Webbutik

MENY

Personsäkerhet i vägtunnlar – förslag till säkerhetsmål

Dokumentbeteckning: 2014:124

Syftet med denna rapport är att föreslå ett kvantitativt mål för arbetet med personsäkerhet i vägtunnlar och beskriva hur ett sådant kan tas fram, värdera målets ändamålsenlighet samt föreslå inriktningen i det fortsatta arbetet.

Rapporten redovisar ett förslag till säkerhetsmål som innebär att personsäkerheten i tunnlar jämställs med personsäkerheten på ytvägnätet. Förslaget har tagits fram med stöd av en förteckning över initierande händelser, olycksstatistik och analytiska ansatser.

Artikelnr: TV000009