Webbutik

MENY

Personsäkerhet i tunnlar - vägledning vid värdering

Dokumentbeteckning: 2012:168

Den här rapporten ska vara ett stöd för förståelse av det riskanalytiska arbetet för värdering av personsäkerhet i järnvägstunnlar. Höga krav ställs på kännedom om de ingående systemdelarna och deras samspel, men också på förmågan att tillämpa system- och processteori, d.v.s. att kunna strukturera och analysera tåg – tunnel systemets beteende i form av händelsekedjor. Det som anges här omfattar endast personsäkerhet i järnvägstunnlarEn av orsakerna till de skilda regelsystemen är att järnvägen erbjuder större möjligheter till förebyggande arbete jämfört med vägtrafiken. Vid järnvägstunnlar förutsätts inte heller räddningstjänstens insats för att säkerhetsmålet ska kunna uppnås..
Artikelnr: TV17311