Webbutik

MENY

Parkering i storstad: Rapporter från ett forskningsprojekt om parkeringslösningar i täta attraktiva städer

Publikationen trycks upp vid beställning. Räkna med cirka åtta arbetsdagar för tryck och leverans. Fraktavgift tillkommer.

Dokumentbeteckning: 2013:047

Denna rapport innehåller korta sammanfattningar av de delstudier som gjorts inom forsk-ningsprojektet Parkering i storstad. I separata kapitel redovisas sedan de olika underlags-rapporterna som tagits fram inom projektet. Syftet med rapporten är att redovisa underlag som kan användas vid framtagning av lokala p-policier i större svenska städer.


Projektet har pågått 2010-2013 och har finansierats av Trafikverket. Utförare har varit WSP Sverige AB och KTH. Kontaktpersoner för uppdraget är Pelle Envall och Albania Nissan. Författarna svarar för innehållet i rapporterna. Trafikverket har inte tagit ställning till forskningens slutsatser.

Rekommendationer från projektet vad gäller parkeringstal vid ny bebyggelse redovisas i en särskilt framtagen folder; Parkering i täta attraktiva städer

Artikelnr: POD17522
543,00 kr