Webbutik

MENY

Ostkustbanan: Underlag för strategisk planering. Trafikeringsscenarier och infrastrukturutveckling på sträckan Stockholm – Uppsala

Dokumentbeteckning: 2017:233

Trafikverket har utarbetat ett underlag till strategisk planering för Ostkustbanan som beskriver framtida trafikeringsscenarier och infrastrukturåtgärder på sträckan Stockholm-Uppsala. I studien ingår att identifiera om, och i så fall vilken ordning, infrastrukturen behöver byggas ut för att kunna möta framtida behov av utökningar och förändringar i tågtrafiken. Syftet är att ta fram en samlad inriktning för vilka lösningar som bör prövas i kommande åtgärdsplaneringar.
Artikelnr: TVD-12456