Webbutik

MENY

Osäkerheter i bergprognoser vid utförande av infrastrukturtunnlar - analys av två järnvägsprojekt

Dokumentbeteckning: 2012:213

Rapporten redovisar en studie av osäkerheter i bergprognoser för två infrastrukturtunnlar. Studien har baserats på jämförelse och analys av prognoser och karteringar från Norrmalmstunneln, Citybanan och Nygårdstunneln. Prognossträckorna motsvarar 1361 m respektive 3029 m bergtunnel.

Artikelnr: TV17384