Webbutik

MENY

Omvärldsanalys FoI inom transportområdet 2017

Dokumentbeteckning: 2017:242

Rapporten redovisar en övergripande analys i syfte att identifiera hur forskning och innovation inom transportområdet utvecklas samt en fördjupning inom områdena ”Anpassning av infrastruktur till automatiserade fordon”, ”Integrering av transporter i samhällsplaneringen” och Demonstrationsprojekt inom transportsektorn i andra länder”.
Artikelnr: TVD-14574
Specifikationer
Language Swedish SV