Webbutik

MENY

Omvärldsanalys FoI inom transportområdet, 2016

Dokumentbeteckning: 2016:151

I denna rapport har Statens Väg- och Transportforskningsinstitut (VTI) på uppdrag av Trafikverket för tredje gången belyst internationella trender inom transportforskningen.
Rapporten redovisar en övergripande analys i syfte att identifiera hur forskning och innovation inom transportområdet utvecklas samt en fördjupning inom områdena ”Utveckling av fossilfri teknik för vägfordon, flyg, sjöfart och järnväg” och ”Trender inom kollektivtrafiken”.

 

Artikelnr: NP-3300