Webbutik

MENY

Omvärldsanalys FoI inom transportområdet, 2015

Dokumentbeteckning: 2016:136

I denna rapport har Statens Väg- och Transportforskningsinstitut (VTI) på uppdrag av Trafikverket belyst internationella trender inom transportforskningen. Dels har en övergripande analys gjorts i syfte att identifiera ”heta” områden och dels har en fördjupning skett inom områdena ”Automatiserade fordon” och ”Elvägar”.

Artikelnr: NP-3290