Webbutik

MENY

Omtag tilldelning Värmland

Dokumentbeteckning: 2017:127

 

Analys av punktlighetsproblemen i Värmland och introduktion av nya konstruktionsregler för ökad robusthet

Artikelnr: TVD-5742

Trafiken på Värmlandsbanan har sedan många år tillbaka varit mycket hårt ansträngd och kapaciteten är högt utnyttjad i de fastställda tågplanerna på den enkelspåriga banan. Det ger att robustheten inte är tillräcklig med förseningar som ett kroniskt problem. Såväl järnvägsföretag (JF) som Trafikverket påtalar att nuvarande situation inte är acceptabel och
måste åtgärdas. 

Som ett steg i att förbättra punktligheten har en begränsning att tilldela kapacitet ad hoc införts för Tågplan 2015 (som även kommer att gälla 2016). Denna begränsning ska gälla för
utvalda sträckor och tider på dygnet och ses som en kortsiktig åtgärd för att minska kapacitetsutnyttjandet under de högst belastade timmarna. En mer långsiktig strategi är att se över den generella tilldelningen i Värmland och hitta nya regler som kan förbättra punktligheten.

Syftet med den här uppdraget är att analysera Värmlandsbanan, ta reda på vad problemen
beror på och ta fram nya regler och strategier för kapacitetstilldelning. Målet är en beskrivning av egenheter i infrastrukturen som man måste ta hänsyn till vid tågplanekonstruktionen samt nya konstruktionsregler för en ökad robusthet.