Webbutik

MENY

Om gång och cykling, hälsa och en hållbar utveckling

Dokumentbeteckning: 2015:153

Den fysiska aktiviteten inom befolkningen i Sverige har under mer än ett halvt sekel minskat steg för steg. Idag är det bara några få procent av befolkningen som når upp till ens de minimala nivåerna av hälsofrämjande fysisk aktivitet. Transportsektorn har utomordentliga möjligheter att bidra till en bättre folkhälsa genom åtgärder som stimulerar till gång och cykling. Aktiva transporter nyttjar regelbundna behov av tid för förflyttningar vilket underlättar att de blir en del av vår tidsbudget. De kan därigenom iscensättas ofta, vilket är värdefullt då återkommande muskelaktivitet är hälsans moder.

Gång och cykling som beteenden varierar i hög grad. För att få en uppfattning om i vilken grad de kan bidra till en bättre hälsa behöver vi relatera dem till konkreta uppgifter om volym, frekvens och intensitet. I rapporten redovisas fyra sådana exempel. Rapporten belyser även hälsoekonomiska perspektiv.

En av rapportens slutsatser är att gång och cykling utgör basen i den rörelsepyramid som kan bidra till ökad folkhälsa. Det motiverar stora satsningar inom transportsektorn för att skapa säkra, trygga och attraktiva färdvägsmiljöer för fotgängare och cyklister. Det finns ett stort behov av att höja medvetandegraden bland allmänheten, förtroendevalda och tjänstemän verksamma inom såväl kommuner som landsting och myndigheter om de frågor som rapporten behandlar och dess slutsatser.

Rapporten är framtagen i FOI-projektet Gång, cykling och hälsa som även resulterat i rapport 2012:157 Om färdvägsmiljöers betydelse för gång, cykling, hälsa och välbefinnande.

 

Artikelnr: TV000429