Webbutik

MENY

Om färdvägsmiljöers betydelse för gång, cykling, hälsa och välbefinnande

Dokumentbeteckning: 2012:157

Denna rapports målsättning är att bidra till en ökad förståelse och kunskap om dels färdvägsmiljöers betydelse för gång, cykling, hälsa och välbefinnande, dels hur färdvägsmiljöer kan studeras för såväl trafik- och folkhälsoplanerares behov som i ett vetenskapligt sammanhang.

Rapporten är framtagen i FOI-projektet Gång, cykling och hälsa som även resulterat i rapport 2015:153 Om gång och cykling, hälsa och en hållbar utveckling.
Artikelnr: TV17301