Webbutik

MENY

Obalanserad budgivning - Basunderhåll väg

Dokumentbeteckning: 2020:159

Rapporten tar upp omfattning och konsekvenser av obalanserad budgivning i kontrakten för basunderhåll väg. Den anger också vilka faktorer som Trafikverket bedömer påverkar möjligheten att genomföra obalanserade budgivningar. Hur Trafikverket idag tillämpar gällande regelverk och även ytterligare möjliga åtgärder inom gällande regelverk. Rapporten tar upp arbete som Trafikverket idag gör i syfte att minimera obalanserad budgivning och även ytterligare möjliga åtgärder som kan påverka i rätt riktning.
Artikelnr: TVD-63880