Webbutik

MENY

Nya stambanor – syfte och övergripande mål – Kortversion av slutrapport

Dokumentbeteckning: 2020:052

Denna PM är en kortversion av rapporten Nya stambanor – syfte och övergripande mål som togs fram inom projektet Målarbete 2.0. I huvudrapporten beskrivs hela arbetsprocessen fram till beslutat syfte och övergripande mål. Denna PM återger endast resultatet dvs. beslutad målstruktur, syfte och övergripande mål och dess preciseringar för nya stambanor.
Artikelnr: TVD-60221