Webbutik

MENY

Nya stambanor i plan 2018-2029 - utbyggnadsstrategi för höghastighetsjärnvägar

Dokumentbeteckning: 2017:168

Underlagsrapport till Nationell plan för transportsystemet 2018-2029

I Sverige utreds för närvarande en utbyggnad av nya stambanor för höghastighetståg Stockholm – Malmö och Stockholm – Göteborg. I direktiv till kommande nationell plan anges att Trafikverket ska säkerställa att utbyggnaden av nya stambanor för höghastighets- tåg sker på ett kostnadseffektivt sätt som innebär att bästa möjliga effekt erhålls av respektive delsträcka. Analysen ska även inkludera vilka hastigheter som är lämpliga på olika delsträckor. Ett byggande av nya stambanor ska ske på ett sammanvägt sätt med hänsyn till de samlade behoven i hela transportsystemet. Uppdraget redovisas 31 augusti i samband med att förslag till nationell plan lämnas till regeringen.
Artikelnr: TVD-7444

I direktivet till plan 2018-2029 skriver regeringen också att Ostlänken Järna – Linköping och sträckan Lund – Hässleholm ska byggstartas under perioden 2018-2029. De två ovan nämnda sträckorna är således redan givna. Trafikverket har i ett uppdrag från Sverigeförhandlingen redovisat ett underlag till utbyggnadsstrategi för nya höghastighetsjärnvägar. Trafikverket behöver dock även ta fram ett mer detaljerat förslag till utbyggnadstrategi för det fortsatta arbetet inom ramen för arbetet med nationell plan 2018-2029. Rubricerande underlagsrapport behandlar detta.