Webbutik

MENY

Nya kriterier och handläggningsrutiner. 90/110-ärenden

Dokumentbeteckning: 2005:13

Vägverkets kriterier och handläggningsrutin för beslut om 90- och 110-ärenden beslutade 18/1 2005. Syftet med den nya processen och kriterierna är att:
  • regionalt samordna hastighetsfrågor med vägtransportplaneringen samt öka förutsättningarna för väl underbyggda beslut i samverkan med regionala partners och kunder
  • tydliggöra att hastighetsbesluten innebär avvägningar mot det transportpolitiska målet med konsekvenser för de olika delmålen
  • successivt anpassa hastighetsgränserna till nollvisionen samt kraven på tillgänglighet, god miljö och positiv regional utveckling 
  • tydliggöra att hastighetsärenden ska beredas regionalt och kvalitetssäkras centralt för att säkerställa en enhetlig handläggning och kriterietillämpning
  • på sikt bidra till att öka trafikanternas acceptans och förståelse för hastighetsgränserna
Artikelnr: TV11955