Webbutik

MENY

Nya konstruktionsregler på Västra stambanan

Dokumentbeteckning: 2019:067

Analys av punktlighetsproblemen på Västra stambanan och introduktion av nya konstruktionsregler för ökad robusthet.

I den här studien har punktlighetsproblemen på Västra stambanan analyserats och nya konstruktionsregler har tagits fram med syfte att förbättra punktligheten. En utgångspunkt för arbetet har varit de regler för körplanekonstruktion som tidigare har tagits fram för Södra stambanan.
Artikelnr: TVD-37900