Webbutik

MENY

Nya konstruktionsregler på Västkustbanan

Dokumentbeteckning: 2020:104

I den här studien har punktlighetsproblemen på Västkustbanan analyserats och nya konstruktionsregler har tagits fram med syfte att förbättra punktligheten. En utgångspunkt för arbetet har varit de regler för körplanekonstruktion som tidigare har tagits fram för Södra och Västra stambanan samt för Värmlandsbanan. Problemen på Västkustbanan skiljer sig något från tidigare studerade banor då den består av både dubbelspår och enkelspår. Det är tydligt att den stora trafikmängden och önskan om korta gångtider har lett till att tågplanen är snävt konstruerad. Det finns inte mycket marginaltid mellan tågen eller i tågens individuella körplaner vilket gör att trafiken blir mycket störningskänslig. Speciellt över enkelspårsdelen mellan Ängelholm och Helsingborg uppstår eller ökar många förseningar. Genom att kombinera de regler som tidigare tagits fram för dubbelspår och enkelspår kan tågplanen på Västkustbanan göras mer robust vilket innebär att fler tåg får möjlighet att gå punktligt. De nya reglerna innebär att vissa gångtider kommer att förändras och det kan bli svårt att hålla de gångtider som ansökts om tidigare, men genom att förseningarna minskar med den nya tågplanen kommer den faktiska upplevda restiden för resenärerna att minska.
Artikelnr: TVD-60270