Webbutik

MENY

Nya konstruktionsregler på Södra stambanan

Dokumentbeteckning: 2018:138

Analys av punktlighetsproblemen på Södra stambanan och introduktion av nya konstruktionsregler för ökad robusthet.

Syftet med det här arbetet är att analysera situationen på Södra stambanan, hur och varför ser förseningsmönstret ut som det gör och är det möjligt att förbättra situationen genom att konstruera tågplanerna på ett annat sätt. Målet är att ta fram konkreta konstruktionsregler som kan användas i konstruktionen av Tågplan 2019 (T19).
Artikelnr: TVPS-17972