Webbutik

MENY

Ny höghastighetsjärnväg, kostnadsreducerande åtgärder

Dokumentbeteckning: 2017:172

I Sverige utreds för närvarande en utbyggnad av nya höghastighetsjärnvägar på sträckorna Stockholm – Malmö och Stockholm – Göteborg. Trafikverket har tidigare studerat olika alternativa sträckningar. Sverigeförhandlingen presenterade den 1 februari 2016 ett förslag till stationer och utformning inför förhandlingar under våren 2016, vilket begränsar antalet alternativ. Den exakta utformningen är ännu inte fastställd.

I februari 2017 fick Trafikverket i uppdrag från Sverigeförhandlingen att redovisa tekniska lösningar som reducerar kostnaderna för utbyggnaden, utan att lösningarna ger negativa konsekvenser för bostadsbyggande och nationell, regional och lokal utveckling. Uppdraget redovisas i föreliggande rapport.
Artikelnr: TVD-11398