Webbutik

MENY

NNH i Trafikverket

Dokumentbeteckning: 2012:198

Sedan 2009 bedriver Lantmäteriet arbetet med att ta fram den nya nationella höjd-modellen NNH, som beräknas vara komplett år 2016. Datainsamlingen görs med flyg-buren laserskanning och resulterar i ett punktmoln där varje punkt har en 3 dimensionell koordinat. Höjddatat finns tillgängligt både i form av en interpolerad 2 metersgrid och som hela det insamlade punktmolnet. Kravspecifikationen gäller gridden och anger ett medelfel som är generellt bättre än 0.5 m och lokalt bättre än 0.2 m.

I denna rapport utvärderas möjligheten att använda NNH-data som underlag vid t.ex. vägprojektering. Fem vägsträckor studeras där både NNH-data och data från helikopter- eller bilburen laserskanning finns tillgängligt. Tidigare utförda stöd- och kontrollmätningar i dessa områden används i utvärderingen.

Artikelnr: TV17324