RSS

Nya produkter

Bild på The Swedish Transport  Administration’s implementation plan for the years 2019–2024 ( English short version)

The Swedish Transport Administration’s implementation plan for the years 2019–2024 ( English short version)

Dokumentbeteckning: 2019:106

This is the Swedish Transport Administration’s implementation plan for the years 2019–2024. The plan covers a six-year period and will be revised annually.

The plan shows the measures that the Swedish Transport Administration is planning to implement during the period and which will have a significant impact on the transportation system. The current long-term plans for the years 2018–2029, the Swedish National Transport Plan and county plans for regional infrastructure are the basis for the implementation plan. The Swedish Transport Administration has chosen to show in the plan the measures that have the greatest impact on the transportation system, both the consequences of the measures when they are implemented and the impact on traffic that may arise when they are implemented. The aim is for external stakeholders to be aware of future measures and their effects, including as a basis for their own planning.
Bild på Åtgärdsvalsstudie - Förenklad: Bristande trafiksäkerhet och framkomlighet vid trafikplats Draget, E18

Åtgärdsvalsstudie - Förenklad: Bristande trafiksäkerhet och framkomlighet vid trafikplats Draget, E18

Dokumentbeteckning: 2019:080

I dialog mellan Håbo kommun och Trafikverket har trafiksäkerhets- och framkomlighetsproblem kring trafikplats Draget vid E18 lyfts. Håbo kommun utreder förutsättningarna för exploatering av verksam-hetsområden för mindre verksamheter med önskemål om anslutning från trafikplats Draget. I den fördjupade översiktsplanen för Håbo kommun föreslås en ny vägsträckning, bland annat på Södra Bålsta-leden mot E18 vid Dragets trafikplats. I planprogram för Dragelundsområdet har olika alternativ för att ansluta verksamhetsområdet till omgivande vägnät skissats där vissa alternativ även påverkar det statliga vägnätet. Vidare har Trafikverket fått synpunkter från trafikanter på brister i trafikplatsens funktion redan med nuvarande trafikbelastning.

Mot bakgrund av detta har parterna diskuterat behovet av att genomföra en åtgärdsvalsstudie, ÅVS. Trafikverket har under processen kommit fram till att de anslutningsalternativ som berör det statliga vägnätet är olämpliga, men att det finns anledning att studera anmälda brister i trafikplats Draget yt-terligare och beslutades att göra en förenklad ÅVS för trafikplatsen för att dokumentera arbetet.

Syftet med åtgärdsvalsstudien var att studera trafiksäkerhet och framkomlighet i trafikplats Draget uti-från nuvarande situation. Utgångspunkten var att:

• ÅVS:en ska redovisa konkreta åtgärder som innebär att projektmålen nås under nuvarande förhållanden.

• ÅVS:en ska peka på möjliga åtgärder för att projektmålen ska kunna nås vid en framtida trafiknivå som inte kan hanteras av nuvarande utformning.