RSS

Nya produkter

Bild på Utförligare beskrivningar av prioriterade forsknings- och innovationsteman för perioden 2020-2025

Utförligare beskrivningar av prioriterade forsknings- och innovationsteman för perioden 2020-2025

Dokumentbeteckning: 2020:038

Utförligare beskrivningar av prioriterade forsknings- och innovationsteman för perioden 2020-2025.
Bild på Prognos för godstransporter 2040 – Trafikverkets Basprognoser 2018

Prognos för godstransporter 2040 – Trafikverkets Basprognoser 2018

Dokumentbeteckning: 2018:087

På uppdrag av regeringen tar Trafikverket fram och tillhandahåller aktuella trafikprognoser. För närvarande sker en mindre uppdatering av dessa vartannat år. En större uppdatering av alla förutsättningar, verktyg och basprognoser genomförs vart fjärde år, då även alla samhällsekonomiska analyser i nationella och regionala planerna ses över.