RSS

Nya produkter

Bild på Färjerederiets almanacka 2019

Färjerederiets almanacka 2019

Dokumentbeteckning: 100928

Färjerederiets väggalmanacka för 2019.

Vid beställning av tryckta exemplar tillkommer en avgift för porto.
Bild på Åtgärdsvalsstudie: Bristande tillgänglighet för oskyddade trafikanter mellan Uppsala och Vreta Ytternäs

Åtgärdsvalsstudie: Bristande tillgänglighet för oskyddade trafikanter mellan Uppsala och Vreta Ytternäs

Dokumentbeteckning: 2018:211

Syftet med åtgärdsvalsstudien är att utreda tillgänglighet för oskyddade trafikanter mellan Uppsala och Vreta Ytternäs och att identifiera behov och brister gällande tillgänglighet för oskyddade trafikanter mellan Uppsala och Vreta Ytternäs. Övergripande mål för studien är ökad trafiksäkerhet och ökad tillgänglighet samt att möjliggöra för ökad andel cyklister. Studien ska vara förutsättningslös och ska innefatta samtliga åtgärdskategorier enligt fyrstegsprincipen. En förenklad samlad effektbedömning ska ligga till grund för beslut om fortsatt inriktning.