Webbutik

MENY

Nattågstrafik till Europa - delrapport 2020-01-15

Dokumentbeteckning: 2020:035

Trafikverket har fått i uppdrag att utreda förutsättningarna för att upphandla nattågstrafik med dagliga avgångar till flera europeiska städer. En delredovisning av uppdraget ska ske senast den 15 januari 2020. Slutredovisning av uppdraget ska ske senast den 30 april 2020. Denna rapport utgör delredovisning av uppdraget.
Artikelnr: TVD-55752

Till rapporten hör två underlagsrapporter, Kapacitet och marknad för nattåg till kontinenten (publikation 2020:036) och Marknadsanalys av den svenska marknaden för nattåg till Europa (publikation 2020:037).