Webbutik

MENY

Nattågstrafik efter 2018 - underlag för beslut om framtida trafikavtal

Dokumentbeteckning: 2019:120

Trafikverket har ett avtal om nattågstrafik Stockholm-övre Norrland fram till december 2018. Denna utredning ska ta fram underlag för om nytt avtal är motiverat och i så fall föreslå omfattning och utformning av trafiken.
Artikelnr: TVD-45757