Webbutik

MENY

Nattåg till och från övre Norrland efter 2020, kompletterande underlag

Dokumentbeteckning: 2019:194

I maj 2016 skickade Trafikverket ut en rapport om framtida nattågstrafik till övre Norrland på remiss. I rapporten fanns tre olika förslag för omfattningen av trafiken
• Två nattåg i vardera riktningen • Ett nattåg i vardera riktningen • Säsongsvarierat upplägg

Gemensamt för de flesta av remissvaren var att de förordade en fortsättning med två nattåg i vardera riktningen, som idag. Motiven som anfördes var bl a tillgänglighetsskäl och turistnäringens behov. Trafikverket tog dock inget beslut om ny upphandling utan utlöste en option för trafik i ytterligare två år. I september 2017 fick Trafikverket även i uppdrag att upphandla nattågstrafik till Jämtland. Trafiken upphandlades med samma slutdatum i december 2020 som nattågstrafiken till övre Norrland för att möjliggöra samordning.

Trafikverket har nu slutfört utredningen inför nytt avtal om nattågstrafik till övre Norrland och Jämtland och beslutat att gå ut med upphandling av trafiken. Beslutet innebär en fortsättning av trafiken i samma omfattning som idag för båda destinationerna.
Artikelnr: TVD-53005