Webbutik

MENY

Nationell samverkan vid räddningsinsatser i spårmiljö

Dokumentbeteckning: 2017:195

Syftet med arbetet/rapporten är att identifiera faktorer och tillvägagångssätt som bidrar till att minska antalet personpåkörningar med koppling till järnvägstrafik samt skapa rutiner som förbättrar arbetsmiljön för räddnings/insatspersonal som ska arbeta i spårmiljö. Arbetet syftar även till att förkorta tiden för trafikstopp genom säkra rutiner för begäran och hävning av trafikåtgärd. Delarna av rapporten som rör metodik är framtagna i samråd med Trafikverket och ska ses som nationella rutiner. Metodiken som beskrivs ska användas såväl som vid misstanke om obehörig i spårområdet som vid konstaterad olycka. Delarna av rapporten som handlar om samverkan och utbildning är mer riktade mot regional nivå. Beroende på hur samverkan mellan organisationerna ser ut i de olika regionerna får respektive organisation hitta sin form för delaktighet i arbetet kring insatser i spårmiljö.
Artikelnr: TVD-14484
Specifikationer
Language Swedish SV