Webbutik

MENY

Nationell plan för bevarandevärda broar

Dokumentbeteckning: 2005:151

Syftet med planen är att från ett nationellt perspektiv peka ut de bevarandevärda broarna utifrån i första hand ett kulturhistoriskt synsätt.
Artikelnr: TV12097