Webbutik

MENY

Nationell behovsanalys

Dokumentbeskrivning: 2019:123

Ett av Trafikverkets uppdrag är att för statens räkning avtala om interregional kollektivtrafik  som är transportpolitiskt motiverad men inte kan bedrivas kommersiellt. Det transportpolitiska  motivet är att skapa tillgänglighet i hela landet.  

Trafikverket har haft uppdraget sedan 2011, men prioriteringarna bygger på tidigare fattade  beslut. En utredning har därför gjorts med syfte att gå igenom alla tillgänglighetsbrister och alla  befintliga åtaganden i detalj för att överväga om dagens prioriteringar är de rätta och vilka  ytterligare åtgärder som kan krävas. 
Artikelnr: TVD-45760