Webbutik

MENY

Namngivna investeringar - underlagsrapport till Nationell plan för transportsystemet 2018-2029

Dokumentbeteckning: 2017:158

I denna underlagsrapport beskrivs de namngivna investeringar, även kallade objekt, som ingår i Trafikverkets förslag till nationell plan för transportsystemet 2018–2029. Med namngivna investeringar avses investeringar med en totalkostnad större än 100 miljoner kronor. I underlagsrapportens kapitel 2 är de namngivna investeringarna sorterade efter länstillhörighet, från norr till söder, och därefter följer en uppdelning i pågående investeringar och därefter utifrån föreslagen byggstartsgrupp. Sist i kapitel 2 återfinns namngivna investeringar som geografiskt berör ett flertal län och som hanteras nationellt.
Artikelnr: TVD-7504

Namngivna investeringar som öppnat eller öppnar för trafik innan 2018 har inte beskrivits i rapportens verbala del. Vissa av dessa namngivna investeringar kan dock ha ett ekonomiskt utfall som belastar nationell plan 2018–2029. Information om investeringar som öppnat för trafik innan 2018 och som ekonomiskt belastar nationell plan 2018-2029 återfinns i tabellen i bilaga 1 till planförslaget. 

I underlagsrapportens kapitel 3 återfinns information om de namngivna investeringar som förhandlats fram inom Sverigeförhandlingen. För mer information om dessa namngivna investeringar hänvisas till Sverigeförhandlingens hemsida1 alternativt berörda kommuner. I underlagsrapportens kapitel 4 återfinns slutligen tillkommande namngivna investeringar som föreslås för genomförande i de fall de tilldelade medlen utökas med tio procent.