Webbutik

MENY

Myror i vägarnas sidoområden – ett verktyg för att hitta artrika vägkanter

Dokumentbeteckning: 2012:228

Detta är den första omfattande empiriska studien av myror i vägarnas sidoområden i Skandinavien. Syftet var att studera myrsamhällets sammansättning, täthet, diversitet och artrikedom, jämföra olika regioner, undersöka miljöfaktorers betydelse, bedöma om myror är en lämplig insektsgrupp för att hitta artrika vägkanter samt hitta användbar metodik. Studien genomfördes inom Trafikverkets västra region.
Artikelnr: TVD-12383