Webbutik

MENY

Moderna samråd

Dokumentbeteckning: 2011:069

Trafikverket arbetar sedan en tid med projektet Modernisering av samrådsprocessen. Syftet är att ta fram nya metoder för att öka medborgarnas deltagande i samråden, öka deras engagemang i att söka information samt att vara delaktiga i planeringsprocessen av investeringsprojekten.
Rapporten är en utvärdering av samråden i tolv olika investeringsprojekt. Resultatet ska ligga till grund för en större och samlad förändring av samrådsformen under 2011.

Artikelnr: TV16903