Webbutik

MENY

Mobility management i byggskedet - en vägledning till vad, hur och varför

Dokumentbeteckning: 100677

Den här foldern är en vägledning till vad mobility management i byggskedet innebär i praktiken, det vill säga hur förutsättningarna för trafikanter att göra effektiva och hållbara resval kan förbättras.
Här beskrivs hur ett projekt kan arbeta med mobility management, nyttan för olika parter och vad begreppet innebär.

Artikelnr: TV17614