Webbutik

MENY

Mobil datainsamling - Bilburen datainsamling med georadar för statusbedömning av mindre vägar samt identifiering av uppfrysande block

Dokumentbeteckning: 2014:059

Att använda georadar för att ta reda på hur lagerstrukturen i vägkroppen ser ut är en teknik som den senaste tiden väckt mer och mer intresse. Tekniken är inte ny och har använts i många år men då främst i norra delen av Sverige. Ett stort problem vid underhåll av mindre vägar är tjälskjutning. Att på ett tidigt stadium få en indikation då det gäller förekomst av block samt eventuell manuell/bilburen mätning av synliga tjälskjutningsskador innan åtgärd sparar tid och ger bättre ekonomi.

Artikelnr: TV17653