Webbutik

MENY

MIR Erfarenheter av tillämpning i projektet Botniabanan

Dokumentbeteckning: 2000:110

Publikationen redovisar erfarenheter av att använda MIR, se "Identifiering och beskrivning av risker – metodik i vägplaneringsprocessen" för att samordna och styra identifieringen av risker och behandlingen av dessa i järnvägsplaneskedet för projektet Botniabanan samt hur metoden har anpassats. Publikationen innehåller bilagor som beskriver använd metodik, kriterier och säkerhetskrav.

Artikelnr: TV11266