Webbutik

MENY

Miljöutredning

Dokumentbeteckning: 2012:158

Dagens miljöproblematik har lett till att det blivit vanligare att kunder ställer krav på att företag och organisationer ska visa miljöhänsyn i utövandet av sin verksamhet. Ett sätt för företag att ta sitt miljöansvar är att effektivisera och systematisera sitt miljöarbete genom att införa ett miljöledningssystem.
Artikelnr: POD17318

Trafikverket Färjerederiet har ett miljöledningssystem som är certifierat enligt ISO 14001. I arbetet med ett miljöledningssystem krävs underlag i form av en aktuell miljöutredning därr organisationens miljöaspekter identifieras.


Syftet med denna miljöutredning är att förbättra Trafikverket Färjerederiets miljöledningssystem samt att bidra till att Trafikverket Färjerederiet är fortsatt certifierade i enlighet med ISO 14001.