Webbutik

MENY

Miljöuppföljning utefter Göta älv – Dagfjärilar, steklar, skalbaggar, skinnbaggar och flugor på återställningsyta vid Stora Viken 2016-2018

Dokumentbeteckning: 2019:073

Under perioden 2016 till 2018 genomfördes inventeringar av dagfjärilar och andra insekter i ett område där åtgärder för att utveckla biologisk mångfald genomförts. Området är under kolonisation av växter, och täckningsgraden har successivt ökat. Arter som dominerar är olika ärtväxter, prästkragar, tussilago och sly av al.
Artikelnr: TVD-41000