Webbutik

MENY

Miljözoner - Nationell och internationell nulägesbeskrivning

Dokumentbeteckning: 2010:053

Inom ramen för Trafikverkets arbete med trafikfrågor i tätort har ett  utvecklingsarbete initierats kring miljözonsreglering som ett av medlen att närma sig det uthålliga samhället. Studien avser att sammanställa erfarenheter av hur nuvarande miljözonsreglering, som funnits i många år, fungerat.

Artikelnr: TV16567