Webbutik

MENY

Miljöuppföljning och inventering av sandödlor längs Bohusbanan vid Drivnäs 2015-2017

Dokumentbeteckning: 2018:034

Trafikverkets omfattande utbyggnader av infrastruktur kring Strömstad och Skee under åren 2008-2012 har skett i ett område med höga naturvärden. Ny väg E6 innebar sam- tidigt att delar av Bohusbanan förändrades 2012 och att väg 164 fick en ny sträckning. Slutligen har en viss upprustning skett av banvallen till Bohusbanan. På flera platser längs främst Bohusbanan har det visat sig att det finns lokaler av sandödlor. Detta har krävt åtgärder för att lösa både praktiska och miljöjuridiska frågor.
Artikelnr: TVD-14463
Specifikationer
Language German DE