Webbutik

MENY

Miljöuppföljning av väg och järnvägsprojekt

Dokumentbeteckning: 2007:40
Publikationen är ett kunskapsdokument som behandlar bakgrunden och syftet med miljöuppföljning samt de krav som uttrycks i lagstiftningen. Ett stort arbete har lagts ned på att använda olika begrepp kring kontroll och uppföljning på ett enhetligt och konsekvent sätt. Publikationen ger också mer konkreta råd kring hur miljöuppföljningsprocessen planeras, genomförs,  kommuniceras och förankras. Tonvikten ligger på att beskriva och
ge råd för effektorienterad miljöuppföljning, även om också ren miljökontroll tas upp övergripande. Att utveckla detaljerade rutiner för miljösäkring ligger dock utanför syftet med denna publikation.
Publikationen ersätter 1999:159

Dokumentet innehåller även en metodbilaga.

Artikelnr: TV15899