Webbutik

MENY

Miljöuppföljning av faunaåtgärder E6 Sandsjöbacka: Sammanfattning av delprojektens resultat 2018

Dokumentbeteckning: 2019:094

Denna rapport innehåller en kort översikt kring de allra första resultaten från miljöuppföljningen efter att ekodukten och övriga faunaåtgärder färdigställdes under 2018.
Artikelnr: TVD-44037