Webbutik

MENY

Miljöuppföljning av faunaåtgärder E6 Sandsjöbacka: Program för uppföljning av flora, fauna och viltolyckor

Dokumentbeteckning: 2019:078

Nu är ekodukt Sandsjöbacka och flera andra faunaåtgärder byggda och genomförda vid E6 mellan Mölndal och Kungsbacka. Därmed har djuren en säker och trygg passage över motorvägen. Detta är första gången i Sverige som en stor ekodukt byggts över en befintlig motorväg men frågan är vilken påverkan detta har på naturmiljön, och om barriäreffekten från E6 minskar i området? Kan ett bygge av denna storlek samt konstruktion av nya habitat medföra att det skapas en ekologisk hot-spot vid ekodukten. Kommer djurens användande av ekodukten, i kombination med de åtgärder som gjorts vid trafikplatser, medföra att antalet viltolyckor längs sträckan minskar? Det är några av de frågeställningarna som utgör grunden för det miljöuppföljningsprogram som presenteras i denna rapport.
Artikelnr: TVD-44044