Webbutik

MENY

Miljöuppföljning av effekterna på vildbin och dagfjärilar efter ombyggnaden av väg O 1655 mellan Roasjö och Reaskäl år 2015-2016

Dokumentbeteckning: 2018:110

När vägbyggen sker på sträckor med värdefull flora och fauna görs det ibland åtgärder för att skydda dessa. När sådana åtgärder utförs och man har studerat förhållanden före arbetena är det synnerligen värdefullt att följa upp arbetet i efterhand, för att lära sig av både positiva och negativa effekter. Miljöuppföljningen i den här rapporten visar på olika effekter efter en ombyggnation av en befintlig väg, som har artrika vägkanter, och följderna av de åtgärder som gjordes i samband med arbetet på vägen.
Artikelnr: TVD-18453