Webbutik

MENY

Miljöuppföljning åren 2016-2018 om påverkan på fladdermöss vid ombyggnaden av Rv 40 över Ätradalen i Ulricehamn

Dokumentbeteckning: 2019:033

Arbetet med att planera en ny 18 km lång riksväg 40 förbi Ulricehamn och över Ätrans dalgång pågick under många år och en utredningsplan var klar 1996. Arbetsplanen för vägen antogs 2010-09-20 och Länsstyrelsen tillstyrkte MKB:n 2010-05-06. Under åren 2009 – 2012 pågick detaljprojektering. I slutet av denna process gjordes Trafikverket uppmärksamt på eventuella förekomster av fladdermöss, eftersom en inventering i ett närliggande område visat på rik förekomst.
Artikelnr: TVD-39577