Webbutik

MENY

Miljökonsekvensbeskrivning för vägar och järnvägar - handbok metodik

Publikationen trycks upp vid beställning. Räkna med cirka åtta arbetsdagar för tryck och leverans. Fraktavgift tillkommer.

Dokumentbeteckning: 2011:090

Den här delen i Trafikverkets handboksserie om MKB handlar om metodik. Den tar upp de grundläggande momenten i MKB-processen och principer för att kunna implementera dem i väg- och järnvägsplanering. Den förmedlar Trafikverkets syn på hur MKB ska tillämpas i väg- och järnvägsplanering utifrån lagkrav, praxis och erfarenheter. Handboken är särskilt anpassad för Trafikverkets konsulter som genomför MKB, men ger vägledning till alla som arbetar med MKB för vägar och järnvägar.


Ersätter publikation 2002:42


Handboken kompletteras med Rapport Planläggning av vägar och järnvägar version 1.0 som finns att ladda ner på Trafikverkets webbplats.

Artikelnr: POD16962
243,00 kr