Webbutik

MENY

Miljökonsekvensbeskrivning för Nationell transportplan 2010-2021

Dokumentbeteckning: 2009:100

Trafikverkens arbete med att ta fram ett förslag till nationell transportplan för perioden 2010-2021 har miljöbedömts och dokumenterats i en miljökonsekvensbeskrivning. Denna utgör ett formellt underlag för beslut om transportplanen i enlighet med miljöbalken. Syftet med miljöbedömningen är att integrera miljöaspekter i planen så att en hållbar utveckling främjas.

Lagerstatus: Ej i lager
Artikelnr: TV16288