Webbutik

MENY

Miljökonsekvensbeskrivning av kapacitetsutredningens förslag

Dokumentbeteckning: 2012:103

Från miljösynpunkt är trafiktillväxten avgörande för transportsystemets påverkan på klimatet, hälsa liksom för det mer fysiska intrånget i landskap och stadsmiljöer som ny infrastruktur orsakar.

Denna rapport beskriver resultatet av den miljöbedömning Trafikverket valt att genomföra i samband med Kapacitetsutredningen.

 

 

Artikelnr: TV17212