Webbutik

MENY

Miljökompensation för överflyttning av godstransporter från väg till sjöfart (Eko- bonus) - anvisning till sökanden

Dokumentbeteckning: 2020:069

Miljökompensation är ett ekonomiskt stöd som redare kan få för åtgärder som leder till att gods överflyttas från vägtransporter på det svenska vägnätet till sjötransporter. Höga kostnader för etablering och uppstart av trafik och låga godsvolymer i den första fasen kan annars utgöra ett hinder mot etablering av nya sjötransportupplägg. För att underlätta för sökanden att ansöka om miljökompensationen har Trafikverket tagit fram denna anvisning.

Ersätter publikation 2018:184
Artikelnr: TVD-58342