Webbutik

MENY

Miljöbilsdefinition - Avrapportering av 2005 års regeringsuppdrag att ta fram en utvecklad definition

Dokumentbeteckning: 2005:85

En miljöbil är en bil som är bränslesnål och har låga koldioxidutsläpp samt små utsläpp av miljö- och hälsoskadliga ämnen. Det är innebörden i Vägverkets förslag på ny definition av miljöbil i reglerna för de statliga myndigheternas upphandling och leasing.
Artikelnr: TV12032