Webbutik

MENY

Miljöbilsdefinition - Avrapportering av 2004 års regeringsuppdrag att ta fram en definition

Dokumentbeteckning: 2004:116

Från och med 2005 skall minst 25 procent av alla av staten nyinköpta bilar utgöras av miljöbilar. Vägverket gavs under 2004 i uppdrag att i samråd med Naturvårdsverket och Rikspolisstyrelsen ta fram ett förslag till definition av miljöbilar. Vägverkets förslag (hösten 2004) till miljöbilsdefinition för de statliga myndigheternas inköp av dessa miljöbilar finns i denna rapport.
Artikelnr: TV11857