Webbutik

MENY

Miljöbedömning av anläggningsprodukter - förstudie

Dokumentbeteckning: 2002:29

Rapporten redovisar en förstudie, vilken utvärderar tidigare utförda arbeten avseende miljöbedömning i Vägverket samt en analys hur arbetet fortsättningsvis bör bedrivas. Rapporten omfattar även en omvärldsbevakning beskrivande olika pågående projekt (innehåll och metoder) för miljöbedömning av byggvaror, byggdelar och hela byggnader.

Artikelnr: TV11401