Webbutik

MENY

Miljöanpassad hastighet på E18

Dokumentbeteckning: 2011:042

Trafikverket genomförde under 2009-2010 försöket ”Miljöanpassad hastighet på väg E18”.
Enheten SLB-analys på Miljöförvaltningen i Stockholm har i projektet uppdraget att utföra ”Mätning och utvärdering av luftkvalitet vid väg E18 mellan trafikplatserna Danderyds sjukhus och Danderyds kyrka”.

Artikelnr: TV16871